• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Entreprenad

Vi arbetar i team. Olika uppdrag kräver ofta olika lösningar och olika sammansatta team. Infrateam bygger lösningen och leder entreprenaden från projektering till slutdokumentation.

Drift & Underhåll

Med våra kunskaper från drift & underhåll inom järnväg kan vi erbjuda tillfälliga eller längre lösningar inom alla teknikgrenar. Infrateam levererar en hel lösning, inte enbart personal och maskiner.

Säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän åt projekt Mälarbanan

Säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän åt projekt Mälarbanan

Infrateam tillhandahåller säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän till projekt Mälarbanans entreprenörer. Kontraktet är som längst till 2029-04-30.

Läs mer

Utförandeentreprenad - Kabelinventering Cst

Utförandeentreprenad - Kabelinventering Cst

Vi utför kabelinventering och kabelsanering på Stockholms Centralstation på uppdrag av Trafikverket. Arbetet påbörjades i november 2018 och förväntas vara färdigt i mitten av 2019.

Läs mer

Geoborrningar på Cst

Geoborrningar på Cst

Tillsammans med LPR och Tyréns genomför vi geoborrningar på plattformar och i spårmiljö på Stockholms Centralstation.

Läs mer

Stängselarbeten i region mitt

Stängselarbeten i region mitt

Infrateam monterar, tillsammans med underentreprenörerna Heras Sverige AB och Infraboss Sweden AB, stängsel i region mitt från Sandviken i söder till Östersund i norr.

Läs mer