• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän åt projekt Mälarbanan

Infrateam tillhandahåller säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän till projekt Mälarbanans entreprenörer. Kontraktet är som längst till 2029-04-30. Konsultkontraktet ingicks i början av 2019 och har hittills varit mycket lyckat. Vi utförs skydds- och säkerhetsplanering, säkerhetsarbeten i projekten samt besiktningar. Arbeten pågår främst från Huvudsta/Sundbyberg till Barkarby men vissa arbeten kan ske på andra platser i Stockholmsområdet.