• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Kabelarbeten Cst

Vi utför kabelinventering och kabelsanering på Stockholms Centralstation på uppdrag av Trafikverket. Arbetet påbörjades i november 2018 och förväntas vara färdigt i mitten av 2019.
Arbetet utförs i samarbete med Scandinavian Track Group AB. Tusentals kablar ska identifieras och märkas upp. Arbetet innebär även att kablarna ska uppdateras på ritningar.