• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Stängselåtgärder, region mitt

Infrateam utför stängselåtgärder i region mitt tillsammans med underentreprenörerna Heras Sverige AB och Infraboss Sweden AB. Detta är vår första totalentreprenad. I projekteringen samarbetar vi med Sweco Rail AB. Projektet innebär att vi bygger nästan tio mil stängsel längs med järnvägen i delsträckor från Sandviken i söder till Brunflo/Ope i norr. Totalt kontraktsvärde är knappt 60 miljoner kronor. Projektet kommer att sysselsätta ett trettiotal personer i produktion.