• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Tvärbaneförlängning åt Svevia

Vi har tillsammans med vår underentreprenör Anker AB byggt cirka 700 meter dubbelspår och monterat fyra spårväxlar och ett växelkryss i tvärbanans förlängning i Sickla. Arbetet utfördes i ett samarbetskontrakt med Svevia AB. En stor del av spåren är monterade med gräs. Vi monterade flera stora plankorsningar med Strail. Arbetet utfört under 2017.