• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Gamla Årstabron renovering etapp 3

Gamla Årstabron är i behov av renovering, nya tätskikt och delar av stålbrodelen ska bytas ut. Förarbeten har startat i November 2014 och de större arbetena utförs under en sommaravstängning 2015. Infrateam skall etappvis riva ban, el, signal & teleanläggningar för att sedan montera tillbaka till trafikstart i Augusti 2015. Platschef är Andreas Thellnér.