• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Tjänster

Infrateam skapar en stark organisation med stor kompetens och erfarenhet i alla typer av ny- och ombyggnadsprojekt.

Mark- och BEST-entreprenader

Vi erbjuder personal och kompetens inom samtliga teknikgrenar. Även platsledning och underliggande funktioner som kalkyl, anbud och utredningsarbeten. Vi lämnar anbud till Trafikverket och andra spårinnehavare samt till större aktörer på marknaden.

Utbildning

Infrateam är godkända av Trafikverket att utbilda till behörigheterna Vistas i Spår, Skydds- och Säkerhetsledare, Skydds- och Säkerhetsplanerare, Operatör TSA, Operatör TA, Tillsyningsman, Olycksplatsansvarig och Huvudtillsyningsman samt Elsäkerhetsledare högspänning,Kopplingsledare, Elsäkerhetsledare för spårarbeten och Elsäkerhetsledare för arbetsmaskiner. Vi utbildar även personal som ska ansvara vid stabilitetspåverkande arbeten, BASTAB.
Våra utbildningar anordnas främst till externa kunder. Bokning sker genom kontakt med Andreas Thellnér, 070-262 94 01, andreas@infrateam.se.
Vi utför utbildningar på distans om behov finns. Kunskapskontroller utförs elektroniskt via examinieringsapp som fungerar till samtliga plattformar med en webbläsare.

Konsultation

Infrateam kan förstärka er organisation tillfälligt eller mer varaktigt med kompetens inom områdena entreprenadjuridik, underhållskontrakt, säkerhetsplanering, anbudsarbeten, projektledning och BEST-entreprenader.

Projektledning

Infrateam har mångårig erfarenhet från projektledning i större och mindre BEST-entreprenader. Ni kan förstärka er organisation med en projektledare från oss eller låta oss driva delar, eller hela projekt. Även mindre uppdrag eller arbetsledning utförs av oss.

Skydds- och säkerhetsplanering och säkerhetspersonal

Vi har under årens lopp blivit proffs på att Skydds- och Säkerhetsplanera aktiviteter i spårmiljö. Vi har tagit fram kostnadseffektiva och säkra lösningar vid större anläggningsprojekt i järnvägsmiljö, såsom Norra Länken, lansering av broar vid Karlberg och Tomteboda, rivningsarbeten över och i omedelbar närhet till spår och kontaktledningssystemet. Vi erbjuder också alla förekommande säkerhetsfunktionärer, såsom Skydds- och Säkerhetsledare, Tillsyningsmän, Huvudtillsyningsmän och Kopplings-/Elarbetsansvarig. Vi utför Skydds- och Säkerhetsplanering samt planering i Trafikverkets system för att stänga av spår, kontaktledningar och hjälpkraftledningar.