• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
Säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän åt projekt Mälarbanan

Säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän åt projekt Mälarbanan

Infrateam tillhandahåller säkerhetsfunktionärer och besiktningsmän till projekt Mälarbanans entreprenörer. Kontraktet är som längst till 2029-04-30.

Läs mer

Utförandeentreprenad - Kabelinventering Cst

Utförandeentreprenad - Kabelinventering Cst

Vi utför kabelinventering och kabelsanering på Stockholms Centralstation på uppdrag av Trafikverket. Arbetet påbörjades i november 2018 och förväntas vara färdigt i mitten av 2019.

Läs mer

Geoborrningar på Cst

Geoborrningar på Cst

Tillsammans med LPR och Tyréns genomför vi geoborrningar på plattformar och i spårmiljö på Stockholms Centralstation.

Läs mer

Stängselarbeten i region mitt

Stängselarbeten i region mitt

Infrateam monterar, tillsammans med underentreprenörerna Heras Sverige AB och Infraboss Sweden AB, stängsel i region mitt från Sandviken i söder till Östersund i norr.

Läs mer

Sickla extension – Svevia

Sickla extension – Svevia

På uppdrag av Svevia har vi utfört spårarbeten i projekt Sickla Extension. Cirka 700 meter dubbelspår från Sickla udde till Sickla Station. Arbetet utfört under 2017.

Läs mer

BEST-entreprenad Gamla Årstabron

BEST-entreprenad Gamla Årstabron

På uppdrag av Skanska ansvarar Infrateam för BEST-entreprenaden under etapp 3.
Ordervärde ca 8 Msek.Läs mer