• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Om oss

Infrateam är ett nytänkande företag inom järnvägsbranschen. Vår marknad är BEST-entreprenader i Mellansverige. Företaget skapades 2014 i sin nuvarande form, men vår historia sträcker sig till början av 2000-talet. Vår framgång har kommit genom ett starkt fokus på flexibilitet och långsiktighet samt ett stort nätverk av samarbetsföretag.

Vi erbjuder mindre insatser och bemanning samt större entreprenader och totallösningar. Vi erbjuder också utbildning inom järnvägssäkerhet, såsom Skydds- och Säkerhetsledare, Tillsyningsmän, Operatörer, Skydds- och Säkerhetsplanerare och Huvudtillsyningsmän. Vi är en järnvägsaktör som tillsammans med våra samarbetsföretag kan leverera full kompetens inom Bana, El, Signal, Tele och mark-/kanalisation.