• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Säkerhet

Vi understödjer Citybanans olika delar med kopplingsledare, tillsyningsmän, elarbetsansvariga och viss utbildning. Uppdraget löper tillsvidare och sysselsätter ca 10 personer.