• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Entreprenad

Vi arbetar i team. Olika uppdrag kräver ofta olika lösningar och olika sammansatta team. Infrateam bygger lösningen och leder entreprenaden från projektering till slutdokumentation.

Drift & Underhåll

Med våra kunskaper från drift & underhåll inom järnväg kan vi erbjuda tillfälliga eller längre lösningar inom alla teknikgrenar. Infrateam levererar en hel lösning, inte enbart personal och maskiner.

BEST-entreprenad Gamla Årstabron

BEST-entreprenad Gamla Årstabron

På uppdrag av Skanska ansvarar Infrateam för BEST-entreprenaden under etapp 3.
Ordervärde ca 8 Msek.Läs mer

Projektstyrning inom BEST

Projektstyrning inom BEST

Infrateam är en modern leverantör av tjänster till järnvägsnära entreprenader. Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar tillsammans med etablerade och kvalitetsstyrda företag.

Läs mer

Tunnelrun 2014 - Norra Länken

Tunnelrun 2014 - Norra Länken

Innan Norra Länken öppnas för biltrafik ska Europas största 10km lopp genomföras. Infrateam ansvarar för järnvägssäkerheten och anpassningar kring spårområdet.

Läs mer

Citybanan - säkerhet

Citybanan - säkerhet

Infrateam levererar säkerhetsfunktionärer till Citybanans arbeten. TSM och kopplingsledare är ett par av resurserna.Läs mer