• splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash
  • splash

Entreprenad

Vi arbetar i team. Olika uppdrag kräver ofta olika lösningar och olika sammansatta team. Infrateam bygger lösningen och leder entreprenaden från projektering till slutdokumentation.

Drift & Underhåll

Med våra kunskaper från drift & underhåll inom järnväg kan vi erbjuda tillfälliga eller längre lösningar inom alla teknikgrenar. Infrateam levererar en hel lösning, inte enbart personal och maskiner.

Utförandeentreprenad - Kabelinventering Cst

Utförandeentreprenad - Kabelinventering Cst

Infrateam är en modern leverantör av tjänster till järnvägsnära entreprenader. Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar tillsammans med etablerade och kvalitetsstyrda företag.

Läs mer

Stängselarbeten i region mitt

Stängselarbeten i region mitt

Infrateam monterar, tillsammans med underentreprenörerna Heras Sverige AB och Infraboss Sweden AB, stängsel i region mitt från Sandviken i söder till Östersund i norr.

Läs mer

Sickla extension – Svevia

Sickla extension – Svevia

På uppdrag av Svevia har vi utfört spårarbeten i projekt Sickla Extension. Cirka 700 meter dubbelspår från Sickla udde till Sickla Station. Arbetet utfört under 2017.

Läs mer

BEST-entreprenad Gamla Årstabron

BEST-entreprenad Gamla Årstabron

På uppdrag av Skanska ansvarar Infrateam för BEST-entreprenaden under etapp 3.
Ordervärde ca 8 Msek.Läs mer